Reader Comments

Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

by Trường Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Cao Đẳng (2019-07-10)


Được nói tới là một trong những cơ sở đào tạo ngành điều dưỡng uy tín hàng đầu nên điểm chuẩn cao đẳng điểm dưỡng Hà Nội - Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch được thí bạn trẻ quan tâm nhiều hơn hết. Được sự cho phép của Bộ LĐTB&XH, năm 2019 này Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch vẫn tiếp tục bỏ điểm chuẩn và thay vào đó là tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, đồng thời tiếp tục tăng chỉ tiêu tuyển sinh các ngành liên quan đến nhóm chăm sóc sức khỏe.P-ISSN : 2085-868X

EISSN  : 2354 - 8789

Published by Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga

Jl. Hasanudin No.123 Salatiga

http://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/vk

Vektora : Jurnal Vektor dan Reservoir Penyakit Indexed By

Crossref Google Scholar Directory of Open Access Journals Direktori IPI Bielefeld OAJI

Related image

Creative Commons LicenseCreative Commons Attribution (CC-BY-SA)

Jurnal Kefarmasian Indonesia


Journal Homepage Image

p-ISSN: 2085-675X

e-ISSN: 2354-8770

Jurnal Kefarmasian Indonesia is a scientific journal published by the Center for Research and Development of Biomedical and Basic Health Technology, Board of Health Research and Development, Ministry of Health of the Republic of Indonesia. The journal publishes original research articles in pharmaceutical science such as Pharmaceutical Technology, Pharmacology, Pharmaceutical Chemistry, Traditional Medicines, and Pharmaceutical Care.

The journal was established in 2009 while online publication has been started from 2015. The journal is published in Bahasa Indonesia and English.  Jurnal Kefarmasian Indonesia is biannual, open access, peer-reviewed, and online pharmacy journal. Jurnal Kefarmasian Indonesia aims to serve the updated scientific knowledge for researchers in pharmaceutical fields. There is no charge for submitted manuscript as well as for processing manuscript. The journal has been registered with e-ISSN 2354-8770, and p-ISSN 2085-675X and accredited by Indonesian Institute of Sciences (LIPI) with Decree No. 581/Akred/P2MI/LIPI/09/2014.

Jurnal Kefarmasian Indonesia has been indexed by DOAJIndonesian Scientific Journal DatabaseIndonesian Publication IndexBielefeld Academic Search Engine;Open Academic Journal IndexGoogle ScholarPortal Garuda

See Google Scholar Profile for Jurnal Kefarmasian Indonesia by clicking here.

  • Total Citations : 59
  • Total Documents : 86
  • h-index : 3
  • i10-index : 0
  • Impact Factor : 0,69

 

Announcements

No announcements have been published.
More Announcements...StatCounter - Free Web Tracker and Counter >PISSN: 2085-675X

EISSN: 2354 - 8770

Published by Center for Research and Development of Biomedical and Basic Health Technology

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560

http://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/jki

Crossref Google Scholar Directory of Open Access Journals Direktori IPI Bielefeld OAJI

 

 

View My Stats

Lisensi Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Licens

View My Stats