User Profile

quatang khachhang

Bio statement

Việc chuẩn bị quà tặng cho khách hàng của công ty kinh doanh nên thực hiện nghiêm túc. Là một phần của chương trình được cân nhắc kỹ lưỡng, nó có thể giúp thiết lập hoặc tăng cường các mối quan hệ quan trọng và trở thành một phương tiện hiệu quả về chi phí công nhận các hoạt động có lợi cho doanh nghiệp. Bài viết này mô tả nhiều vấn đề cần xem xét nếu chương trình quà tặng của công ty thành công.

 

Kết quả hình ảnh cho Give gifts to customers

 

Theo hầu hết các cuộc điều tra, hầu hết các quà tặng kinh doanh đặc biệt là quà tặng dành cho khách hàng chỉ được trao cho các khách hàng lớn. Sau đó, có công việc, thì khách hàng tiềm năng. Lý do cho món quà từ một doanh nghiệp lâu năm trong một thời gian dài. 
Khác với khuyến rằng họ khác nhau từ đặc sản quảng cáo ở chỗ họ không chứa bất kỳ dấu ấn trắng hoặc quảng cáo. Họ khác nhau trong việc nhận ra rằng họ không phải là một phần của chương trình.
Lợi ích được bắt nguồn từ việc tặng quà cho khách hàng của công ty. Đối với một số công ty, đó là một phần thiết yếu trong chiến lược tiếp thị của họ. Và tất cả mọi người đều đồng ý rằng, được thực hiện một cách chính xác, tặng quà là một cách hiệu quả về chi phí để xây dựng ý thức hợp tác với các cộng sự có giá trị.
Nghiên cứuMặc dù có một số bằng chứng khó đối với quà tặng của công ty cho hoạt động kinh doanh tăng lên, nó có thể sẽ không cung cấp cho bạn khả năng tạo ra lợi tức cụ thể cho các kế hoạch đầu tư trong kế hoạch tiếp thị của bạn.
Hiệp hội các sản phẩm quảng cáo đã thực hiện các cuộc điều tra về người tặng quà và người nhận quà tặng của công ty. Họ đã chỉ ra rằng các nhà cung cấp đã tăng gấp đôi khả năng tăng cơ hội được người nhận liên hệ với họ như những người không có chương trình quà tặng.
Rất có thể bạn sẽ không mong đợi để tìm ra bất kỳ loại dữ liệu cứng nào cho loại chương trình này, vì việc xây dựng mối quan hệ khá rõ ràng và chi phí tương đối thấp.

Bài viết liên quan: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/user/viewPublicProfile/2737


P-ISSN : 2085-868X

EISSN  : 2354 - 8789

Published by Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga

Jl. Hasanudin No.123 Salatiga

http://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/vk

Vektora : Jurnal Vektor dan Reservoir Penyakit Indexed By

Crossref Google Scholar Directory of Open Access Journals Direktori IPI Bielefeld OAJI

Related image

Creative Commons LicenseCreative Commons Attribution (CC-BY-SA)

Jurnal Kefarmasian Indonesia


Journal Homepage Image

p-ISSN: 2085-675X

e-ISSN: 2354-8770

Jurnal Kefarmasian Indonesia is a scientific journal published by the Center for Research and Development of Biomedical and Basic Health Technology, Board of Health Research and Development, Ministry of Health of the Republic of Indonesia. The journal publishes original research articles in pharmaceutical science such as Pharmaceutical Technology, Pharmacology, Pharmaceutical Chemistry, Traditional Medicines, and Pharmaceutical Care.

The journal was established in 2009 while online publication has been started from 2015. The journal is published in Bahasa Indonesia and English.  Jurnal Kefarmasian Indonesia is biannual, open access, peer-reviewed, and online pharmacy journal. Jurnal Kefarmasian Indonesia aims to serve the updated scientific knowledge for researchers in pharmaceutical fields. There is no charge for submitted manuscript as well as for processing manuscript. The journal has been registered with e-ISSN 2354-8770, and p-ISSN 2085-675X and accredited by Indonesian Institute of Sciences (LIPI) with Decree No. 581/Akred/P2MI/LIPI/09/2014.

Jurnal Kefarmasian Indonesia has been indexed by DOAJIndonesian Scientific Journal DatabaseIndonesian Publication IndexBielefeld Academic Search Engine;Open Academic Journal IndexGoogle ScholarPortal Garuda

See Google Scholar Profile for Jurnal Kefarmasian Indonesia by clicking here.

  • Total Citations : 59
  • Total Documents : 86
  • h-index : 3
  • i10-index : 0
  • Impact Factor : 0,69

 

Announcements

No announcements have been published.
More Announcements...StatCounter - Free Web Tracker and Counter >PISSN: 2085-675X

EISSN: 2354 - 8770

Published by Center for Research and Development of Biomedical and Basic Health Technology

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560

http://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/jki

Crossref Google Scholar Directory of Open Access Journals Direktori IPI Bielefeld OAJI

 

 

View My Stats

Lisensi Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Licens

View My Stats